Patiënten

Informatie voor patiënten

Op de behandelkamer van de afdeling Longziekten van het VU Medisch Centrum worden zowel diagnotische als therapeutische procedures uitgevoerd. Voorbeelden van procedures zijn:

- flexibele bronchoscopie (kijkonderzoek in de longen met een flexibele slang)

- starre bronchoscopie (kijkonderzoek in de longen met een starre buis onder narcose)

- endo-echografie (het aanprikken van lymfeklieren naast de luchtpijp of slokdarm)

- thoracoscopie (kijkonderzoek van de borstholte en longvliezen)

- pleuradrainage (via punctie wegnemen van vocht bij de longen of plaatsen van een drain)


DD373760


Minimaal invasieve bronchoscopische behandelingen

Wij hebben ons specifiek toegelegd op het uitvoeren van behandelingen in de luchtwegen met behulp van kijkonderzoek. Op deze manier kan een aantal longaandoeningen op minimaal invasieve wijze behandeld worden. Minimaal invasief betekent dat de belasting voor de patiënt beperkt is in vergelijking met bijvoorbeeld een longoperatie waarbij de borstkas geopend wordt. Het voordeel hiervan is een sneller herstel en korter verblijf in het ziekenhuis (meestal kan de patiënt dezelfde dag nog naar huis). Het uitvoeren van dit soort behandelingen is complex en vereist een goed functionerend team met ervaren longartsen, endoscopieverpleegkundigen en anesthesisten. Bovendien wordt tijdens de voorbereiding van behandelingen vaak overlegd met andere specialisten zoals chirurgen, KNO artsen, radiologen, nucleair geneeskundigen en pathologen. De behandelkamer van het VUmc heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze behandelingen en het VUmc beschikt over alle benodigde specialisten. 

Verschillende aandoeningen kunnnen op deze wijze behandeld worden. Bepaalde voorstadia van longkanker in de luchtwegen (dysplasie) komen in aanmerking evenals sommige patiënten met longkanker die niet in aanmerking komen voor een standaardbehandeling zoals longoperatie, bestraling of chemotherapie. Verder behandelen wij een aantal zeldzame tumoren die voorkomen in de luchtwegen zoals b.v. carcinoïd, adenoïd cysteus carcinoom en muco-epidermoïd carcinoom. Deze tumoren gedragen zich anders dan de meeste vormen van longkanker en vereisen daarom een andere aanpak. Ook een aantal goedaardige aandoeningen kunnen wij behandelen, zoals bijvoorbeeld bronchiaal lipoom, hamartoom, tracheobronchiale amyloïdose en vernauwingen door littekenvorming (tracheaweb).

Een andere behandeling die in onze behandelkamer wordt uitgevoerd is het plaatsen van stents. Stents zijn buisjes die met behulp van een bronchoscoop in de luchtwegen worden geplaatst. De reden om een stent te plaatsen is meestal een ernstige vernauwing van de luchtwegen of een gaatje in de luchtpijp (fistel).


Screen Shot 2014-01-24 at 9.48.01 AM


Zie ook: VUmc, de specialist


Contact

Telefoon: 020 4442884

email: behandelkamer@vumc.nl

Wesite afdeling Longziekten VUmc


Folders 

Flexibele bronchoscopie

Starre bronchoscopie

EBUS (endobronchiaal echo onderzoek)

EUS (echo onderzoek via de slokdarm)


© Bronchoscopy.nl 2016                                    Photography: Digidaan                                               j.daniels@vumc.nl